ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปประเพณีลอยโขมด

ประเพณีที่สำคัญของเทศบาลตำบลต้นธง 

ประเพณีลอยโขมดถือว่าเป็นต้นกำเนิดของประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน เป็นประเพณีที่ถือว่าหนึ่งเดียวในล้านนาและหนึ่งเดียวในโลก สมัยก่อนเมื่อถึงเดือนยี่(พฤศจิกายน) ขึ้น 14 - 15 ค่ำ ชาวบ้านจะเข้าวัดทำบุญ เรียกว่า “ตานขันข้าว”เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ตอนสายชาวบ้านจะไปที่วัดเพื่อฟังเทศนาธรรม ตอนเช้าลู่ค่ำ ชาวบ้านชาวเมืองจะพากันไปสู่ที่วัด เพื่อนำผางปะดิ้ดไปจุดบูชาพระเจ้าที่วัด จุดโคมบูชาสว่างไสวทั่วพระอาราม หลังจากจุดธูปเทียนบูชาแล้ว จะมีการจุดบอกไฟ (ดอกไม้ไฟ) ประเภทต่างๆ ภายในวัดโดยจุดเป็นพุทธบูชา ส่วนผู้เฒ่า ผู้แก่จะกลับไปบ้าน เพื่อจุดผางปะดิ้ดที่บ้านบูชาพระพุทธเจ้า บูชาเจ้าที่เจ้าทาง บูชาบ่อน


 
01 สิงหาคม 2561