ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวัดรมณียาราม(กู่ระมัก)

วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) เป็นอารามหลวงที่พระนางจามเทวีทรงกัลปนาเป็นปฐมอารามตามคำถวายพระพรของพระเถราจารย์


 
08 กุมภาพันธ์ 2561