ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง ครั้งที่ 5 24 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ขอวรัฐ ฯ ประจำปี งปม.256222 ตุลาคม 2562
ประกาศ+เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี งปม. พ.ศ.256310 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ครภัณฑ์โรงงาน-เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย07 ตุลาคม 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256301 ตุลาคม 2562
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน01 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันสำ26 กันยายน 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์-เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 5 เค23 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนว23 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข18 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุข16 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข16 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จำนวน 2 รายการ กองช่าง16 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 10 ตู้ กองคลัง16 กันยายน 2562
|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....4

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8