ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการต้นธงวัยใสสานใยครอบคร26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัด25 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่ ม.3 บ้านบ่อแฮ้ว20 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเหมืองบริเวณหลังโรงแรมสตาร์อิน ม.1 ต.ต้นธง20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ของกองสาธารณสุข20 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการ18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ การแสดง ศิลปะมวยไทย โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 501 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กองศึกษ01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 25601 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการอบรม จัดนิทรรศการเคลื่อนที่(ขบวนโขมดหลวง)จัดสถานที่เวทีการแสดงเ01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-จำนวน 20 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี งปม.256324 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีลอยโขมด ต.ต้นธง ครั้งที่ 5 24 ตุลาคม 2562
|<<<.....34567891011.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....34

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....3

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7