ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขอส่ง รถแบคโฮ (ทะเบียน ตค 535) กองช่าง16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถแบโฮ (ทะเบียน ตค 535 ลำพูน) กองช่าง13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยหลังรร.อรพิน(บริเวณบ้านอาจารย์ดำรง)บ้านริมกวงม.1012 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยข้างบ้าน ร.ต.ท.เฉลิมชัย คำใส บ้านสันต้นธง ม.212 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 10/1 บ้านสันต้นธง ม.212 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะกำหนดรถกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กจ 623412 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - ผงหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด12 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด03 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเหมืองบริเวณหลังโรงแรมสตาร์อิน ม02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่02 ธันวาคม 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะอันตราย จำนวน 1,538 กก. โครงการจัดการขยะอันตราย ปี งปม.256329 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการต้นธงวัยใสสานใยครอบคร26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัด25 พฤศจิกายน 2562
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....23

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6