ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ - ถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อ จำนวน 10 ถัง กองสาธารณสุข30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น ชนิดพร้อมใช้ แบบขวดสเปอรย์ จำนวน 100 ขว30 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง ม.4 เชื่อม 25 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล บริเวณซอยวัดป่าพุทธพจน์ บ้านสันต้นธง ม.2 ถึงแยกโรงสูบน25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-จำนวน 5 รายการ กองคลัง25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด24 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด24 มีนาคม 2563
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. พ.ศ.256323 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง(โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน)ก23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องเรือท้องแบน สำนักปลัด20 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า ฯ19 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดป่าพุทธพจน์ บ้านสันต้นธง ม.2 ถึงแยกโรงส19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ18 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 บ้านศรีย้อย ม.418 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอา09 มีนาคม 2563
|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255816 ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255821 ตุลาคม 2558
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5