ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอย 1 ลำเหมืองริมปิง ม.6 ฯ28 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณซอย 4-2 เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง28 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.128 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันตาเกิน ม.513 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ ม.813 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ม.5 บ้านพันตาเกิน + ตารางแสดงวงเงิน27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมุ ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ + ตารางแสดงวงเงิน27 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันตาเกิน หมู่ที่5 ต.ต้นธง22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 8 ต.ต้นธง22 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 822 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านพันตาเกิน หมู่ที่ 5 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคสล.รูปตัวยู ซ.1 ลำเหมืองริมปิง(ต่อจากโครงการเดิม) ม.6 บ้านสันมะนะ22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4-2เชื่อม ซ.4-1 หมู่.9 บ้านปากล้อง22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่บ้านคันทรีโฮม ซ.3 ม.4 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อรางระบายน้ำ ซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.122 กุมภาพันธ์ 2561
|<<<123456789>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5