ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังวีดสันต้นธง-ลำเหมืองไม้แดง บ้านสันต้นธง ม.209 มกราคม 2560
ประกาศ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟิลท์คอนกรีต สายพันตาเกิน-จักรคำภิมุข บ้านจักคำภิมุข ม.709 มกราคม 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง (ครั้งที่ 3)29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง(ครั้งที่2)15 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ครั้งที่315 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 2 โครงการ 15 พฤศจิกายน 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256001 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 201 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อที่ดิน 05 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256003 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256003 ตุลาคม 2559
|<<<12345

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5