ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาหใหม่ ม.8 27 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.824 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ปีงปม.2561 จำนวน 9 เดือน 22 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8 21 พฤศจิกายน 2560
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในพื้นที่ ต.ต้นธง ประจำปี งปม.2561 จำนวน 9 เดือน15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขต ต.ต้นธง ประจำปี15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนและวางท่อระบายน้ำ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 3 โครงการ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 จัดเก็บขยะ จำนวน 9 เดือน 14 พฤศจิกายน 2560
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5