ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปี งปม19 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดกู่ระมักด้านทิศใต้ ม.4 บ้า16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขอส่ง รถแบคโฮ (ทะเบียน ตค 535) กองช่าง16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถแบโฮ (ทะเบียน ตค 535 ลำพูน) กองช่าง13 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยหลังรร.อรพิน(บริเวณบ้านอาจารย์ดำรง)บ้านริมกวงม.1012 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยข้างบ้าน ร.ต.ท.เฉลิมชัย คำใส บ้านสันต้นธง ม.212 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 10/1 บ้านสันต้นธง ม.212 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะกำหนดรถกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กจ 623412 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - ผงหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด12 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง09 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด03 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลำเหมืองบริเวณหลังโรงแรมสตาร์อิน ม02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่02 ธันวาคม 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด02 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะอันตราย จำนวน 1,538 กก. โครงการจัดการขยะอันตราย ปี งปม.256329 พฤศจิกายน 2562
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 255910 มกราคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 255910 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 255920 กันยายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 255910 สิงหาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255911 กรกฎาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษาคม 255910 มิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255918 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255913 เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255917 มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255917 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255813 มกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255816 ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255821 ตุลาคม 2558
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4