ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โครงการอบรมเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโร19 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด19 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ เครื่องดื่มและอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำพระองค์ ขนาด 80*120 ซม. จำนวน 170 ผืน สำนักปลัด13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิดซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11บ้12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางบริเวณซ.รร.อรพินโค12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทร์ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ กองสาธารณสุขแล05 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางซ.รร.อรพินโครงการทรัพย์มาลี 1 2 3 ม.1026 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิดซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11บ้านสันมหาพน26 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านจันทร์แสง ม.6 บ้านสันมะนะ24 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางบริเวณด้านข้างและด้านหลังบ้24 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคสล.ณ ที่สาธารณประโยชน์สุสานบ้านพันตาเกิน ม.5 บ้านพันตาเกิน24 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 (ต่อเนื่อง) บ้านใหม่สันมะนะ ม.824 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน 5 เครื่อง14 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ร.10)21 พฤษภาคม 2562
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษาคม 255910 มิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255918 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255913 เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255917 มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255917 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255813 มกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255816 ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255821 ตุลาคม 2558
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4