ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 8 ต.ต้นธง22 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 822 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานบ้านพันตาเกิน หมู่ที่ 5 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคสล.รูปตัวยู ซ.1 ลำเหมืองริมปิง(ต่อจากโครงการเดิม) ม.6 บ้านสันมะนะ22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4-2เชื่อม ซ.4-1 หมู่.9 บ้านปากล้อง22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่บ้านคันทรีโฮม ซ.3 ม.4 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อรางระบายน้ำ ซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.122 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่5และหมู่8)12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน29 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบดาลขนาดใหญ่ ม.411 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบดาลขนาดใหญ่ ม.811 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนน ม.1-2,โครงการวางท่อระบายน้ำ 2 โครงการ11 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.418 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ08 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 808 ธันวาคม 2560
|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4