ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 3 โครงการ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 จัดเก็บขยะ จำนวน 9 เดือน 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 04 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปีงปม.2561 (วันที่1 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 6028 กันยายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 กันยายน 2560
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 กันยายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 กันยายน 2560
จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง เดือน ต.ค-ธ.ค.256025 กันยายน 2560
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและโครงการปรับปรุงต่างๆ จำนวน 14 โครงการ03 กรกฎาคม 2560
ประกาศ สอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต.ต้นธง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 6009 มิถุนายน 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.5(ข้าง สนง.สถิติ) สันต้นธง ม.124 พฤษภาคม 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.6/2(ซ.8 เดิม) บ้านสันต้นธง ม.124 พฤษภาคม 2560
ประกาศ สอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 256018 มกราคม 2560
ประกาศ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ11 มกราคม 2560
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4