ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค(รถกระเช้า)(ทะเบียน 80-7260) กองช่20 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ฯ กองช่าง16 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล15 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ15 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันอันตราย(ชุด PPE)โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวร15 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 15 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ สำนักปลัด13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ชุดเครื่องนอน (ที่นอน ผ้าปูนอน หมอน ผ้าห่อ) จำนวน 8 13 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย (ขยะตกค้าง) ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย.6309 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน งานป้องกัน09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างห้องน้ำเพื่อผู้ถูกกักกันตัว ของโรคติดเชื้อไวรัสโ09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ (หมายเลขทะเบียน บน 2268) งานป้องกัน07 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัดป่าพุทธพจน์ บ้านส02 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า02 เมษายน 2563
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม วันที่ 1-8 มีนาคม 256006 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม วันที่ 10-31 มีนาคม 256006 เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256009 มีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256013 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 255910 มกราคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 255910 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 255920 กันยายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 255910 สิงหาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255911 กรกฎาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษาคม 255910 มิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255918 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 255913 เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255917 มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255917 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 255813 มกราคม 2559
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4