ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สำเนาประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในพื้นที่ ต.ต้นธง ประจำปี งปม.2561 จำนวน 9 เดือน15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขต ต.ต้นธง ประจำปี15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนและวางท่อระบายน้ำ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา 3 โครงการ เสริมผิวถนน 1 โครงการและวางท่อ 2 โครงการ15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.415 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.815 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 3 โครงการ 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 จัดเก็บขยะ จำนวน 9 เดือน 14 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2561 04 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปีงปม.2561 (วันที่1 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 6028 กันยายน 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 กันยายน 2560
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256125 กันยายน 2560
|<<<.....12131415161718>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16