ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ครั้งที่315 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ จำนวน 2 โครงการ 15 พฤศจิกายน 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256001 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง งบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 201 พฤศจิกายน 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256017 ตุลาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อที่ดิน 05 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256003 ตุลาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256003 ตุลาคม 2559
|<<<.....910111213

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13