ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 80-6907 ของสำนักปลัด26 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของสำนักปลัด23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน กจ 6234 กองสาธารณสุข22 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด21 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด21 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด21 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โครงการอบรมเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโร19 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด19 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ เครื่องดื่มและอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำพระองค์ ขนาด 80*120 ซม. จำนวน 170 ผืน สำนักปลัด13 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิดซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11บ้12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางบริเวณซ.รร.อรพินโค12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทร์ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ กองสาธารณสุขแล05 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางซ.รร.อรพินโครงการทรัพย์มาลี 1 2 3 ม.1026 มิถุนายน 2562
|<<<.....91011121314151617.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13