ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง-เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง   [ 21 ธันวาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง-เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กิจวิสัย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,900.00 บาท

  ย้อนกลับ