ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพิธีบวงสรวง เครื่องสักการะ บายศรี โขมดเล็กสำหรับถวายในพิธีสงฆ์ โคร   [ 27 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพิธีบวงสรวง เครื่องสักการะ บายศรี โขมดเล็กสำหรับถวายในพิธีสงฆ์ โครงการประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 กองการศึกษา


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววัชรีวรรณ แสนคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,400.00 บาท

  ย้อนกลับ