ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำจุดประชาสัมพันธ์ และทำสปอร์ตโฆษณา โครงการประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6   [ 27 ตุลาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำจุดประชาสัมพันธ์ และทำสปอร์ตโฆษณา โครงการประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 กองการศึกษา


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางบุญสนอง เตชะศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท

  ย้อนกลับ