ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร - ต้นไทรและดินปลูก จำนวน 2 รายการ ของกองเกษตร   [ 22 กันยายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร - ต้นไทรและดินปลูก จำนวน 2 รายการ ของกองเกษตร


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปนัดดา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

  ย้อนกลับ