ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด   [ 29 กันยายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชารีย์ คอนเน็คชั่น แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 49,600.00 บาท

  ย้อนกลับ