ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศ ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง    [ 31 สิงหาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประมูลจับสัตว์น้ำบริเวณสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง 


วงเงินประมูลครั้งแรก เริ่มต้นที่ 10,000.- บาท


**ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

  ย้อนกลับ