ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10 ม.7(เชื่อมหมู่ที่ 6,7,8) บ้านจักรคำภิมุข   [ 15 กรกฎาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

เอกสาร+ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10 ม.7(เชื่อมหมู่ที่ 6,7,8) บ้านจักรคำภิมุข

  ย้อนกลับ