ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ   [ 22 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวราตรี หอมใจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,050.00 บาท

  ย้อนกลับ