ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (ทะเบียน กจ 6234)   [ 11 มิถุนายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (ทะเบียน กจ 6234)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,630.09 บาท

  ย้อนกลับ