ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.7 บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่(ต่อเนื่อง)บ้านบ่อแฮ้ว ม.3   [ 19 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.7 บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่(ต่อเนื่อง)บ้านบ่อแฮ้ว ม.3


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ.7 บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่(ต่อเนื่อง)บ้านบ่อแฮ้ว ม.3


 


 

    
ย้อนกลับ