ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 106 ชุด เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผล   [ 12 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 106 ชุด เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก (โควิด-19)


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,244.00 บาท

  ย้อนกลับ