ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่ ซ.7เชื่อม รพ.ส่งเสริมส   [ 29 เมษายน 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่ ซ.7 เชื่อม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ต้นธง ม.3 (ต่อเนื่อง) บ้านบ่อแฮ้ว


-เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณเลียบลำเหมืองใหม่ ซ.7 เชื่อม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ต้นธง ม.3 (ต่อเนื่อง) บ้านบ่อแฮ้ว

    
ย้อนกลับ