ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถุงขยะสีดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 1,500 กก. กองสาธารณสุข   [ 07 พฤษภาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถุงขยะสีดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 1,500 กก. กองสาธารณสุข


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เฮง รีไซเคิล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท

  ย้อนกลับ