ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า ฯ   [ 19 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง หมู่ที่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่่อมสร้างถนน คสล. บริเวณซอยแยกหลังสำนักงานไฟฟ้า บ้านสันต้นธง หมู่ที่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2


 

    
ย้อนกลับ