ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 บ้านศรีย้อย ม.4   [ 18 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 บ้านศรีย้อย ม.4


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ต่อทรัพย์เจริญ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 309,000.00 บาท

  ย้อนกลับ