ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการฯ   [ 18 มีนาคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ(โดยวางท่อระบายน้ำสายเลียบลำเหมืองไม้แดง)จำนวน 2 จุด ค่าซ่อมแซมท่อคอนกรีตขนาด 1.00 ม. พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ต่อทรัพย์เจริญ คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,500.00 บาท

  ย้อนกลับ