ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.25 บ้านจักรคำภิมุข ม.7   [ 22 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.25 บ้านจักรคำภิมุข ม.7


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอท ไซท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 108,900.00 บาท

  ย้อนกลับ