ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน   [ 09 มกราคม 2563 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอท ไซท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 268,800.00 บาท

  ย้อนกลับ