ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ. 89 บ้านสันต้นธง ม.1   [ 23 ธันวาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ. 89 บ้านสันต้นธง ม.1


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 383,000.00 บาท

  ย้อนกลับ