ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 10/4 บ้านสันต้นธง ม.2   [ 23 ธันวาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 10/4 บ้านสันต้นธง ม.2


ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอท ไซท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 169,000.00 บาท


 

  ย้อนกลับ