ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 256   [ 01 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กองศึกษา


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ปวน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท

  ย้อนกลับ