ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่ ม.3 บ้านบ่อแฮ้ว   [ 20 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่ ม.3 บ้านบ่อแฮ้ว


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอย 7 เลียบลำเหมืองใหม่ ม.3 บ้านบ่อแฮ้ว


ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 577,043.51 บาท

    
ย้อนกลับ