ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ การแสดง ศิลปะมวยไทย โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5   [ 01 พฤศจิกายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพ การแสดง ศิลปะมวยไทย โครงการประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 กองการศึกษาศสสนาและวัฒนธรรม


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายถวัล พุดเกิด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท


 

  ย้อนกลับ