ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนว   [ 23 กันยายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ กองคลัง


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสวรรค์ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 27,200.00 บาท

  ย้อนกลับ