ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด   [ 21 สิงหาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 39,200.00 บาท

  ย้อนกลับ