ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.2 เชื่อม ซ.5(ซ.ป่าช้า)บ้านศรีย้อย ม.4   [ 25 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 เชื่อม ซ.5(ซ.ป่าช้า) บ้านศรีย้อย ม.4


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ทองดี การก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด ้ปฌนเงินทั้งสิ้น 378,500.00 บาท

  ย้อนกลับ