ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ ซ.4/2(ต่อจากโครงการเดิม)บ้านสันต้นธง    [ 20 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 4/2(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านสันต้นธง ม.1


บริษัท เอ.เจ.เดคเคอเรด แอนด์ คอนส์ จำกัด


 

  ย้อนกลับ