ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ตำบลต้นธง   [ 01 เมษายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ตำบลต้นธง


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด


โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,885,000.- บาท

  ย้อนกลับ