ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานก่อสร้างถนนคสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7และโครงการงานก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัด   [ 26 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนน คสล.ซ.ทุ่งเศรษบี ม.7 บ้านจักรคำภิมุข และ โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดป่าช้า(ซ.17/1 เริ่มจากบ้านนายไฉน)ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ทองดี การก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 593,000.00บาท

  ย้อนกลับ