ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7บ้านจักรคำภิมุขและโครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัด   [ 12 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7 บ้านจักรคำภิมุขและโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดถึงป่าช้า(ซ.17/1เริ่มจากบ้านนายไฉฮย)ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7 บ้านจักรคำภิมุขและโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดถึงป่าช้า(ซ.17/1เริ่มจากบ้านนายไฉฮย)ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ

    
ย้อนกลับ