ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 เชื่อมซอย 5 (ซ.ป่าช้า) บ้านศรีย้อย ม.4   [ 12 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 เชื่อมซอย 5 (ซ.ป่าช้า) บ้านศรีย้อย ม.4


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2 เชื่อมซอย 5 (ซ.ป่าช้า) บ้านศรีย้อย ม.4

    
ย้อนกลับ