ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ม.6 ม.8 ม.9 (สายหน้าสุส   [ 15 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ม.6 ม.8 ม.9 (สายหน้าสุสานบ้านใหม่สันมนะ) ม.8 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.2-1 ซ.บ้านสวน(ต่อเนื่อง) เชื่อม ซ.1 ม.5 บ้านพันตาเกิน


ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ทองดี การก่อสร้าง(ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 584,000.00 บาท

  ย้อนกลับ