ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย   [ 20 ธันวาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างบุคคลภายนอกจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้เสนอราคาที่ชนะ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลาภา พาณิชย์ (ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,277,000.00 บาท
  ย้อนกลับ