ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำกำแพงปากท่อทุกสายในหมู่บ้าน สายเลียบลำเหมือง ม.7    [ 16 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำกำแพงปากท่อทุกสายในหมู่บ้าน สายเลียบลำเหมือง ม.7 บ้านจักรคำภิมุข
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ตั้นอ้าย วิศวกรรม(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 247,500.00 บาท
  ย้อนกลับ