ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ    [ 26 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปิงปองโฟกัส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000.00 บาท
  ย้อนกลับ