ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.4-2(หน้าบ้านป้าอำภา)เชื่อมซอย 4-1 ม.9   [ 01 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.4-2(หน้าบ้านป้าอำภา)เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สินธุยาก่อสร้าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
  ย้อนกลับ