ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน






 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาผิด ซ.8(หลังศูนย์)ต่อเนื่อง ม.11   [ 30 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาผิด ซ.8(หลังศูนย์)ต่อเนื่อง ม.11 บ้านสันมหาพน
ผู้ได้นับการคัดเลือก ได้แก่ บัญชาฝ้าเพดาน โดยนายบัญชา ศรีเรือง โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 579,5000.00 บาท
  



ย้อนกลับ