ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเชิงตะกอนและที่อาบน้ำศพ สุสานบ้านใหม่สันมะนะ ม.8   [ 25 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างเชิงตะกอนและที่อาบน้ำศพ สุสานบ้านใหม่สันมะนะ ม.8 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เชิงตะกอนกว้าง 4.40 เมตร ยาว 5.80 เมตร ที่อาบน้ำศพกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.รอยไทย การก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000.00 บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ย้อนกลับ