ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5-2 เชื่อมซอย 5-1 (ต่อเนื่อง) ม.5 บ้านพันตาเกิน   [ 15 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5-2 เชื่อมซอย 5-1 (ต่อเนื่อง) ม.5 บ้านพันตาเกินผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังตาลก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 287,000.00บาท
  ย้อนกลับ