ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5-2 เชื่อมซอย 5-1 (ต่อเนื่อง) ม.5 บ้านพันตาเกิน   [ 15 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5-2 เชื่อมซอย 5-1 (ต่อเนื่อง) ม.5 บ้านพันตาเกินผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังตาลก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 287,000.00บาท
  ย้อนกลับ