ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.8 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2    [ 13 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.8 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมปรับดินหลังท่อและก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง ทำการก่อสร้าง
  ย้อนกลับ